Search

«زندانی دور از خانواده»: شکایات نوجوانان حاکمیت قانونی

گزارش جدیدی کشف می‌کند که نوجوانان تحت نگهداری قانونی از بودن دور از خانواده‌هایشان و زندانی شدن انتقاد دارند.
صفحه را پایین بکشید
گزارش جدیدی کشف می‌کند که نوجوانان تحت نگهداری قانونی از بودن دور از خانواده‌هایشان و زندانی شدن انتقاد دارند.

گزارشی جدید نشان می‌دهد که نوجوانانی که تحت نگهداری قانونی قرار گرفته‌اند، از اینکه دور از خانواده‌هایشان زندانی شده‌اند، شکایت دارند. این نوجوانان که به دلیل مشکلات مختلف از خانواده‌های خود جدا شده‌اند، اکنون در مراکز نگهداری قانونی زندگی می‌کنند و از این وضعیت ناراضی هستند. آنها می‌افزایند که این شرایط باعث شده احساس تنهایی و بی‌کسی پیدا کنند و از زندگی ناامید شده‌اند.

اخبار مشابه