Search

بازداشت یک مرد به اتهام همکاری با اطلاعات روسیه در بریتانیا

هوارد مایکل فیلیپس، 64 ساله، اهل هارلو در اسکس، در لندن مرکزی دستگیر شد و برای حضور در دادگاه مجسترات وستمینستر در روز پنج‌شنبه برنامه دارد.
صفحه را پایین بکشید
هوارد مایکل فیلیپس، 64 ساله، اهل هارلو در اسکس، در لندن مرکزی دستگیر شد و برای حضور در دادگاه مجسترات وستمینستر در روز پنج‌شنبه برنامه دارد.
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا یک مرد را که متهم به کمک به خدمات اطلاعاتی روسیه است، بازداشت کرده است. آقای هوارد مایکل فیلیپس، 64 ساله و اهل هارلو در اسکس، در لندن مرکزی بازداشت شده است و قرار است در روز پنج‌شنبه در دادگاه مجسترات وستمینستر حاضر شود. تعقیب و تفحص در دهه‌های هرتفوردشر و اسکس همچنین در حال انجام است.پلیس متروپلیتن اعلام کرده است که به نظر نمی‌رسد تهدیدی عمومی وجود داشته باشد. با استفاده از قدرت‌های قانونی جدید با عنوان 'قانون امنیت ملی'، آقای فیلیپس بازداشت شده است که بر اساس آن اگر پلیس 'به طور معقول' مظنون باشد که برخی افراد در فعالیت‌های تهدیدآمیز قدرت خارجی درگیر هستند، بدون صدور حکم می‌توانند بازداشت شوند.پلیس هنوز جزئیات عملیاتی که آقای فیلیپس متهم به انجام آن‌ها است را افشا نکرده است. این اتهام عملیاتی که 'به طور مادی به یک سرویس اطلاعات خارجی در فعالیت‌های مرتبط با بریتانیا کمک می‌کند' را شامل می‌شود.
اخبار مشابه