Search

گروهی از نمایندگان احتمال ممنوعیت کامل داشتن گوشی‌های هوشمند برای زیر 16 سال‌ها را در دستور کار دولت بعدی مطرح کردند.

کمیته آموزش خانه عمومی همچنین درخواست تحریم قانونی گوشی‌های موبایل در مدارس را نیز مطرح کرد.
صفحه را پایین بکشید
کمیته آموزش خانه عمومی همچنین درخواست تحریم قانونی گوشی‌های موبایل در مدارس را نیز مطرح کرد.
بر اساس گزارشی از نمایندگان، باید در رابطه با تحریم کامل داشتن گوشی‌های هوشمند برای زیر 16 سال‌ها توسط دولت بعدی بحث و بررسی شود. کمیته آموزش خانه عمومی نیز درخواست تحریم قانونی گوشی‌های موبایل در مدارس را نیز مطرح کرده است. این کمیته بیان کرده است که زمان مقابله با صفحه نمایش برای سلامت روانی و جسمی کودکان مضر است و هم مدارس و هم والدین نیاز به راهنمایی شفاف از سوی دولت در این مسئله دارند. در ابتدای امسال، وزارت آموزش دستورالعملی غیرقانونی منتشر کرد که به مدیران مدارس توضیح می‌دهد که چگونه می‌توانند در طول درس‌ها و وقت‌های استراحت و ناهار، استفاده از گوشی‌ها را ممنوع اعلام کنند. با این حال، کمیته معتقد است که این اقدام کافی نیست. گزارش این کمیته می‌زند که بین سال‌های 2020 و 2022, زمانی که کودکان صرف روی صفحه‌های نمایش کردند، 52٪ افزایش یافته است و یک چهارم آنها به نظر می‌رسد که به صورت اعتیادآور از دستگاه‌های خود استفاده می‌کنند. نمایندگان در کمیته عنوان کردند که در حالی که قانون ایمنی آنلاین می‌تواند در حفظ ایمنی کودکان از آسیب‌های آنلاین ایفای نقش کند، اما حفاظت کامل تا زمان کامل شدن اجرای این قانون در سال 2026 رخ نخواهد داد.
اخبار مشابه