Search

جایزه ی بزرگ پاوربال به 900 میلیون دلار رسید

فرصت برد یکی از بزرگترین جوایز در تاریخ 30 ساله لاتاری US Powerball
صفحه را پایین بکشید
جایزه ی بزرگ پاوربال به 900 میلیون دلار رسید
فرصت برد یکی از بزرگترین جوایز در تاریخ 30 ساله لاتاری US Powerball

جکپات (جایزه ی بزرگ) پاوربال همچنان در حال صعود است، زیرا یک قرعه کشی دیگر بدون برنده در شنبه شب به پایان رسید و باعث شد که جکپات به رقم خیره کننده 900 میلیون دلار برسد. این جایزه یکی از بزرگترین جوایز در تاریخ 30 ساله لاتاری US Powerball می باشد. 

اخبار مشابه