Search

وحشت از ارواح: مدیر میخانه ای در شهر چشایر زندگی خود را در ترس می‌گذراند

نایجل رمزی، مدیر پاب Crown Inn، از روح‌هایی که به گفته خود در پاب وجود دارند، وحشت دارد.
صفحه را پایین بکشید
وحشت از ارواح: مدیر میخانه ای در شهر چشایر زندگی خود را در ترس می‌گذراند
نایجل رمزی، مدیر پاب Crown Inn، از روح‌هایی که به گفته خود در پاب وجود دارند، وحشت دارد.

نایجل رمزی، مدیر پاب Crown Inn واقع در دهکده‌ای زیبا در شهر چشایر، تجربیات ترسناکی را گزارش داده است. او می‌گوید روح‌های پاب در این مکان تاریخی او را می‌ترسانند. رمزی در ماه مارس با یک میله فلزی که به سرش خورد، دچار خونریزی مغزی شده و به بیمارستان منتقل شد. اما پس از بهبود، به پاب برگشت و اکنون با یک سری اتفاقات 'توضیح ناپذیر' روبرو شده است.

او گزارش می‌کند که یک صندلی از زیر او کشیده شده، لیوان‌ها به طور مرموزی تکان خورده و حتی دستگاه کنترل تلویزیون به سمت دیگر بار پرتاب شده است، این مسائل برایش باعث هراس شده‌اند.

برای کمک، رمزی با دبورا دیویس، یک روانشناس چشایر، تماس گرفت و او پیشنهاد داد تحقیق گروهی در مورد ارواح را با همکاری Linzi Steer ازبرنامه 'ارواح بریتانیا' برگزار کند.

نتایج این تحقیق وحشت آقای رمزی را بیشتر کرده است. خانم دیویس، مشهور به Ghost Whisperer، بعد از شنیدن صدای ضبط شده محیط بسیار شگفت زده شد، او می‌گوید وجود ناخوشایندی را در این مکان حس می‌کند و نیاز است آن را پاک کند. او بعد از اینکه متوجه حقایق ناخوشایندی در مورد تاریخچه این منطقه شده است به آقای رمزی توصیه کرده است که تنها در پاب حضور نداشته باشد. آن‌ها باور دارند روح یک دختر کوچک که 200 سال پیش در این دهکده کشته شده است، به همراه روح یک مرد بدجنس که او را کشته است، در این پاب حضور دارند.

اخبار مشابه