Search

مایکل گوو به شهردار لندن پیشنهاد کرد که مجوز برنامه‌های Sphere را در این مرحله رد نکند

پروژه 800 میلیون پوندی Sphere لندن با وجود مخالفت شهردار صادق خان، همچنان ممکن است ادامه یابد.
صفحه را پایین بکشید
مایکل گوو به شهردار لندن پیشنهاد کرد که مجوز برنامه‌های Sphere را در این مرحله رد نکند
پروژه 800 میلیون پوندی Sphere لندن با وجود مخالفت شهردار صادق خان، همچنان ممکن است ادامه یابد.

مایکل گوو در نامه‌ای به سازمان توسعه میراث لندن نوشته است که لازم نیست در این مرحله برای کریستال بال با ارتفاع 300 فوت، اجازه برنامه‌ریزی را رد کنند. صادق خان، شهردار لندن، هفته گذشته این برنامه‌ را مسدود ساخت، گفت همکاران Stratford از آلودگی نوری و عدم اعتبار سبز آن نگران هستند.

برنامه‌ها برای ساخت یک گنبد بزرگ در Stratford، با وجود مخالفت هموطنان منطقه و شورای Newham در سال گذشته، تصویب شد. گروه مبارزه با این برنامه، Stop MSG Sphere London، و سخنگوی گروه، Lindesay Mace، به روزنامه Daily Telegraph گفت: Sphere برای شهر نور Vegas طراحی شده است، این برای یک مکان کوچک که از سه طرف با بلوک‌های مسکونی احاطه شده است، طراحی نشده. توسعه‌دهندگان با پیشنهاد یک پرده‌ ی سیاه به ساکنین، به آنان توهین کرده اند... برخی از اعضای گروه ما مستقیماً مقابل آن زندگی می‌کنند. اما، حامیان این پروژه می‌گویند این مکان شامل بارها و رستوران‌ها خواهد بود و با اقتصاد پایتخت به ارزش 2.5 میلیارد پوند، تقویت خواهد شد.

اخبار مشابه