Search

شورای شهر کورنوال خانه هایی با ارزش بشتر از 500 هزار پوند را به قیمت یک پوند می فروشد

شورای کورنوال تصمیم گرفته آپارتمان‌های دارای رتبه دو با ارزش 640,000 پوند را به قیمت 1 پوند به منظور تامین مسکن قابل پرداخت برای محلی‌ها بفروشد.
صفحه را پایین بکشید
شورای شهر کورنوال خانه هایی با ارزش بشتر از 500 هزار پوند را به قیمت یک پوند می فروشد
شورای کورنوال تصمیم گرفته آپارتمان‌های دارای رتبه دو با ارزش 640,000 پوند را به قیمت 1 پوند به منظور تامین مسکن قابل پرداخت برای محلی‌ها بفروشد.


شورای کورنوال تصمیم به انتقال ۱۱ واحد آپارتمان در خیابان ساحلی شمال Looe به community land trust گرفت تا از هزینه‌های سنگین نگهداری بپرهیزد.community land trust یک سازمان غیرانتفاعی است که از اعضای جامعه محلی تشکیل یافته است. CLT‌ها سازمان هایی برای ساختن، زنده نگاه داشتن یا حفظ ساختمان‌های قدیمی و خدماتی هستند. 'Three sea' یکی از این سازمان هاست که پیشنهاد داده است تا ۱ میلیون پوند هزینه بازسازی این بناها را از طریق کمک‌های مالی بپردازد.


اعضای شورا معتقدند که این معامله باعث حفظ مسکن ارزان و مقرون به صرفه در این روستای زیبای صیادی با جمعیت 5280 نفر خواهد شد . شورای کورنوال در ژانویه، برنامه‌هایی را تصویب کرد تا از مالکان دارای دومین خانه‌، مالیات دو برابر دریافت کند. این برنامه در پاسخ به گران شدن اجاره‌ها که ناشی از کمبود مسکن است طرح ریزی شده. بر اساس آمار شورا، تعداد زیادی خانه دومی در این محل ثبت شده است - که بسیاری از آن‌ها حتی در فصول پیک تعطیلات خالی هستند.

آقای هریس، معاون ریییس شورای کورنوال، درباره فروش ۱۱ واحد آپارتمان Coastguard گفت: 'این معامله باعث حفظ مسکن ارزان برای مردم Looe می‌شود.' او افزود: 'یک طرح بازسازی به مدیریت Three sea می‌تواند تضمین کند که این آپارتمان‌ها همچنان به عنوان مسکن با اجاره منطقی در دسترس قرار می‌گیرند.'

اخبار مشابه