Search

اعتراض والدین به قوانین لباس مدرسه ای در بریتانیا؛ دامن کوتاه ممنوع

حدود ۱۰۰ دانش‌آموز دختر در آکادمی Ormiston Bolingbroke در Runcorn به دلیل داشتن دامن کوتاه از کلاس‌های درس اخراج شده‌اند.
صفحه را پایین بکشید
اعتراض والدین به قوانین لباس مدرسه ای در بریتانیا؛ دامن کوتاه ممنوع
حدود ۱۰۰ دانش‌آموز دختر در آکادمی Ormiston Bolingbroke در Runcorn به دلیل داشتن دامن کوتاه از کلاس‌های درس اخراج شده‌اند.

والدین خشمگین از مدرسه‌ای انتقاد می‌کنند که گفته می‌شود حدود ۱۰۰ دختر را به دلیل 'داشتن دامن کوتاه و تحریک کننده' از سایر دانش‌آموزان جدا کرده است.

تعدادی از والدین دانش‌آموزان دختر در آکادمی Ormiston Bolingbroke در Runcorn اعتراض کرده‌اند که قانون جدیدی اجازه نمی‌دهد دامن بالای زانو باشد و این باعث شده است که دختران از سایر دانش‌آموزان جدا شوند.

مدرسه با این حال اعلام کرده است که هدف آن ایجاد بهترین محیط یادگیری برای دانش‌آموزان است.

یکی از والدین گفت: آیا آنها انتظار دارند که دختران بدن خود را از سر تا پا بپوشانند؟ بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز دختر به خاطر این مسئله از کلاس‌های درسی اخراج شده‌اند.

دیگری اظهار کرد: یک قانون جدید، که در اولین روز ترم مدرسه اعلام شد، می‌گوید دامن دختران نباید بالای زانو باشد. به دلیل این قانون جدید، بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز دختر به خاطر طول دامن خود از سایر دانش‌آموزان جدا شدند.

اعتراضی از سوی والدین رخ داده است، زیرا آنها ناراحت هستند که فرزندانشان از درس‌ عقب بمانند.

مسئول آکادمی در Cheshire بیان داشت که مدرسه متعهد به ایجاد بهترین محیط یادگیری ممکن برای دانش‌آموزان است. او افزود: لباس مدرسه بخش مهمی از این است، زیرا ظاهر آراسته نشان‌دهنده استانداردهای بالایی است که ما برای دانش‌آموزانمان در زمینه یادگیری، نگرش و رفتار تعیین کرده‌ایم.

اخبار مشابه