Search

تاریخ تعیین شده برای پرداخت بعدی کمک هزینه 300 پوندی هزینه زندگی دربریتانیا

هشت میلیون نفر، مستقیما ۳۰۰ پوند کمک دریافت خواهند کرد.
صفحه را پایین بکشید
تاریخ تعیین شده برای پرداخت بعدی کمک هزینه 300 پوندی هزینه زندگی دربریتانیا
هشت میلیون نفر، مستقیما ۳۰۰ پوند کمک دریافت خواهند کرد.

در بازه‌ی ۳۱ اکتبر تا ۱۹ نوامبر، میلیون‌ها خانوار با درآمد کم، قسط بعدی از کمک هزینه‌های زندگی خود را دریافت خواهند کرد. هشت میلیون نفر که Means-tested benefits دارند، مانند "Universal Credit"، به‌صورت مستقیم ۳۰۰ پوند کمک خواهند گرفت، بدون هیچ نیازی به ثبت تقاضا.

این مبلغ دومین قسط از سه قسط است که در نهایت به جمع ۹۰۰ پوند خواهد رسید. با این حال، پرداخت‌های جداگانه به برخی از افراد معلول انجام شده است و در فصل زمستان نیز به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

وزیر کار و بازنشستگی، آقای Mel Stride یادآوری کرد: بهترین راه برای افزایش موجودی بانکی، کاهش تورم است، ولی همچنان که به این مرحله نزدیک می‌شویم، ما تأکید می‌کنیم که خانوارهای بیشتر آسیب‌پذیر از قیمت‌های بالا، توسط پرداخت یک کمک هزینه زندگی دیگر محافظت خواهند شد.

اخبار مشابه