Search

32 درصد مردم بریتانیا در انتهای هر ماه کمتر از 100 پوند در حسابشان دارند

براساس تحقیقات اخیر، نگرانی‌ها در مورد مسائل مالی و توانایی پوشش هزینه‌های ضروری در بین مردم افزایش پیدا کرده است.
صفحه را پایین بکشید
32 درصد مردم بریتانیا در انتهای هر ماه کمتر از 100 پوند در حسابشان دارند
براساس تحقیقات اخیر، نگرانی‌ها در مورد مسائل مالی و توانایی پوشش هزینه‌های ضروری در بین مردم افزایش پیدا کرده است.

نتایج تحقیقات اخیر حاکی از آن است که حدود 69 درصد از مردم انگلیس نگران وضعیت مالی خود و توانایی پرداخت هزینه‌های ضروریشان هستند. این نرخ نگرانی نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته است.

این تحقیق برای Nationwide Building Society انجام شده است. 32 درصد از افراد در این نظرسنجی می‌گویند که در انتهای هر ماه با 100 پوند یا کمتر در حساب خود می‌مانند و 9 درصد اعلام کردند که پولی در حسابشان باقی نمی‌ماند. اطلاعات داخلی Nationwide نشان می‌دهد که هزینه‌های وام مسکن در ماه آگوست نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش یافته است.

مارک نالدر، مدیر استراتژیک و عملکرد پرداخت‌ها در Nationwide Building Society، گفته است: نگرانی‌های مالی امسال به اوج خود رسیده است، که شاید شگفت‌انگیز نباشد زیرا بسیاری از افراد در تابستان هم با هزینه‌های زندگی بالا مواجه شدند. با ورود به فصل پاییز، خانواده‌ها امیدوارند که قبل از بازگشت هوای سرد و نیاز به گرمایش خانه‌ها دوباره، کمی از فشار هزینه های بالا استراحت کنند.

اخبار مشابه