Search

پانزده مهاجر که خود را کودک اعلام کرده بودند، بزرگسال شناسایی شدند

مقامات کِنت پس از ارزیابی مجدد سن مهاجران، پانزده مهاجر را بزرگسال اعلام کردند.
صفحه را پایین بکشید
پانزده مهاجر که خود را کودک اعلام کرده بودند، بزرگسال شناسایی شدند
مقامات کِنت پس از ارزیابی مجدد سن مهاجران، پانزده مهاجر را بزرگسال اعلام کردند.

به گزارشات رسیده، پانزده مهاجر که خود را کودک اعلام کرده بودند، پس از ارزیابی مجدد سن توسط مقامات کِنت، بزرگسال شناخته شدند. این کشف‌ به نقل از Freedom of Information بین ژانویه 2022 و ژوئن همان سال انجام شده است. در این مدت، سن 23 مهاجری که خود را کودک اعلام کرده بودند، ارزیابی شد و از این تعداد، 15 نفر واقعاً بزرگسال بودند.

ناتالی الفیک، نماینده پارلمان Dover ، هشدار داد که مردان بزرگسال که در مدارس و خانه‌های مراقبت از کودکان خود را نوجوان جا زده‌اند، ممکن است خطری ایجاد کنند.

او گفت که اقدام فوری برای بررسی اجباری سن لازم است.یک منبع به روزنامه Sun گفت:مهاجران درباره سن خود دروغ می‌گویند این همیشه یه مسئله‌ بوده‌است، اما حالا قاچاقچیان به طور فعال این مهاجران را تشویق می‌کنند که بگویند زیر 16 سال هستند زیرا به نظر می‌رسد که نتیجه بهتری به دست خواهند آورد.

اخبار مشابه