Search

افزایش ناعادلانه هزینه‌های ویزا و خدمات بهداشتی باعث بدهکاری و فقر خانواده‌های مهاجر می‌شود

افزایش قیمت ویزا و هزینه‌های خدمات بهداشتی از سوی وزارت کشور، به خانواده‌های کارگر و مهاجر در بریتانیا فشار آورده است.
صفحه را پایین بکشید
افزایش ناعادلانه هزینه‌های ویزا و خدمات بهداشتی باعث بدهکاری و فقر خانواده‌های مهاجر می‌شود
افزایش قیمت ویزا و هزینه‌های خدمات بهداشتی از سوی وزارت کشور، به خانواده‌های کارگر و مهاجر در بریتانیا فشار آورده است.

از تاریخ 4 اکتبر، وزارت کشور قیمت ویزاهای دیدار خانواده، زندگی، تحصیل و کار در بریتانیا را بین 15 تا 35 درصد افزایش خواهد داد. این افزایش در حالی صورت می‌گیرد که یک کارشناس مهاجرت بیان می‌کند که کشور هنوز در تلاش برای بازیابی نیروی کار پیش از برکزیت است.

همچنین ادعا می‌شود که تجار بریتانیایی برای جذب نیروی کار حرفه ای مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهند بود، به دلیل اینکه 66 درصد افزایش غیرقابل توجیه در پرداخت هزینه بهداشت مهاجران در اواخر امسال اعمال خواهد شد.

هزینه ویزای دانشجویان خارجی 35 درصد افزایش یافته و از 363 پوند به تقریبا 500 پوند می‌رسد، در حالی که نیروی کاری که قصد دارد برای مدت دائم در بریتانیا بماند از جمله پزشکان و خانواده‌های آنها و همسران شهروندان بریتانیایی با 20 درصد افزایش و هزینه ویزایی حدود 3000 پوند برای هر فرد، مواجه خواهند بود.

بعضی از خانواده‌ها باید پس از این تغییرات، 28000 پوند برای مهاجرت به بریتانیا پرداخت کنند و بعضی نگران هستند که مهاجرانی که در حال حاضر در بریتانیا کار می‌کنند، اگر نتوانند تمدید ویزای خود را تأمین کنند، بدون سند و مدرک در کشور باقی بمانند.

یک پژوهشگر برجسته دانشگاهی که در جنوب غرب زندگی می‌کند و همسرش برای دولت کار می‌کند، می‌گوید: این واقعا دلخراش است زیرا بریتانیا خانه من است و من در این کشور وبرای بودن در اینجا سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌ام.

اخبار مشابه