Search

هشدار جریمه های سنگین به رانندگان که از GPS استفاده می کنند

تغییرات جدید در قانون، در سراسر انگلستان ممکن است شما را با جریمه هایی بیش از 1000 پوند مواجه کند اگر از سیستم GPS در خودروی خود استفاده می‌کنید.
صفحه را پایین بکشید
هشدار جریمه های سنگین به رانندگان که از GPS استفاده می کنند
تغییرات جدید در قانون، در سراسر انگلستان ممکن است شما را با جریمه هایی بیش از 1000 پوند مواجه کند اگر از سیستم GPS در خودروی خود استفاده می‌کنید.

رانندگان عزیزی که از GPS جهت مسیریابی استفاده می کنند باید اطلاع داشته باشند که ممکن است با اعتماد 100 درصد به GPS جریمه های سنگینی دریافت کنند. دستگاه‌های GPS مدرن اغلب اطلاعات محدودیت سرعت را همراه با نقشه‌ها و مسیرها نشان می‌دهند اما تغییرات اخیر در قوانین ممکن است در آن‌ها نمایش داده نشوند، که باعث جریمه شدن بخاطر سرعت غیر مجاز می‌شود.

محدودیت سرعت پیش‌فرض از 30 مایل در ساعت به 20 مایل در ساعت در سرتاسر ولز تغییر کرده است، که این اولین باری است که چنین اقدامی در انگلستان انجام شده است. پیش از این محدودیت بر روی جاده‌های که معمولا در مناطق مسکونی و شهرنشین قرار داشتند، اعمال می شدند.

حمل و نقل لندن (TfL) نیز اخیرا اعلام کرده است که در مرکز شهر 40 مایل به جاده‌هایی با محدودیت سرعت 20 مایل اضافه کرده است.در حالی که کمترین جریمه 100 پوند و سه امتیازمنفی به گواهینامه شما است، رانندگانی که به تخلف سرعت غیر مجاز متهم شده اند، ممکن است با جریمه‌هایی تا 1000 پوند هم مواجه شوند.

این مسئله برای افرادی مشکل‌ساز می‌شود که کمتراز دو سال است که گواهینامه گرفته اند، که اگر شش امتیاز جریمه دریافت کنند، ممکن است گواهینامه خود را از دست بدهند.

اخبار مشابه