Search

ماه آگاهی از سرطان سینه

ماه آگاهی از سرطان سینه در پیش است و هزاران نفر آماده هستند تا با پوشیدن لباس‌های صورتی روشن، به این موضوع توجه کنند.
صفحه را پایین بکشید
ماه آگاهی از سرطان سینه
ماه آگاهی از سرطان سینه در پیش است و هزاران نفر آماده هستند تا با پوشیدن لباس‌های صورتی روشن، به این موضوع توجه کنند.

با اینکه این بیماری بیشتر زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در بریتانیا سالانه حدود 55,000 نفرزن نسبت به 370 مرد مبتلا می‌شوند، اما هر کسی می‌تواند به آن مبتلا شود. درمان آن در مراحل اولیه معمولاً موفقیت‌آمیزتر است؛ بنابراین، شناخت نشانه‌هایی که باید به آنها توجه کرد، برای افزایش نرخ بقا حیاتی است.ماه آگاهی از سرطان سینه ماه اکتبر می باشد.

سومین جمعه هر سال در ماه اکتبر (امسال بیستم اکتبر است) نیز روز ملی ماموگرافی برپا می‌شود. ماموگرافی، روش اشعهٔ X غیرتهاجمی برای شناسایی سرطان‌ها در بافت سینه، برای شناسایی تومورهای احتمالی توصیه می‌شود.موضوع ماه آگاهی از سرطان سینه در سال 2023 چیست؟هر ساله کد لباس پوشیدن صورتی موضوع مداومی است و خیریه‌هایی مانند 'Breast Cancer Now' رویدادهای جمع‌آوری کمک مالی برگزار می‌کنند. برای سال 2023، 'Breast Cancer Now' بر ترویج آگاهی در مورد سرطان سینه ثانویه تمرکز دارد. سرطان سینه ثانویه زمانی رخ می‌دهد که سرطانی که در سینه شروع شده، به بخش دیگری از بدن، مانند کبد، ریه یا مغز منتقل می‌شود.

به همین مناسبت یه هنرمند هوش مصنوعی طرح هایی از ساختمانهای معروف و نمادین لندن با پوششی از لباس ها و پرده های صورتی را طراحی کرده است که رنگ این ماه هست.

اخبار مشابه