Search

دو مرد پرچم اسرائیل را از ساختمان شهرداری شفیلد پایین کشیدند

دو نفر به بالای بام ساختمان شهرداری شفیلد رفتند و پرچم اسرائیل را برداشته و به جای آن، پرچم فلسطین را برافراشته اند.
صفحه را پایین بکشید
دو مرد پرچم اسرائیل را از ساختمان شهرداری شفیلد پایین کشیدند
دو نفر به بالای بام ساختمان شهرداری شفیلد رفتند و پرچم اسرائیل را برداشته و به جای آن، پرچم فلسطین را برافراشته اند.

در راستای جنگ بین اسرائیل و حماس، دو مرد توانستند از ساختمان شهرداری شفیلد بالا بروند و پرچم اسرائیل را که به نشانه احترام به کسانی که توسط حماس در روزهای اخیر کشته شده اند در بالای این ساختمان دولتی برافراشته شده بود به پایین بکشند . فیلمی که منتشر شده نشان می دهد که یک مرد که صورت خود را پوشانده است، در حدود 60 متر از سطح زمین، روی لبه سقف ساختمان حرکت می کند و پس از آن پرچم اسرائیل را برمی دارد و پرچم فلسطین را جایگزین می کند.

اخبار مشابه