Search

ویدیویی از حرکت خطرناک پارکور دو جوان در لندن

ویدیویی که نشان می دهد دو جوان از روی ساختمانی بلند به خیابان می پرند
صفحه را پایین بکشید
ویدیویی از حرکت خطرناک پارکور دو جوان در لندن
ویدیویی که نشان می دهد دو جوان از روی ساختمانی بلند به خیابان می پرند

در این ویدیو می بینید که دو جوان در لندن از سقف ساختمانی به روی سقف اتوبوسی که برای چند لحظه در ایستگاه اتوبوس توقف کرده است می پرند . این حرکت بسیار خطرناک با تکیه بر آمادگی بدنی این دو جوان و شانس بدون خسارت جانی و مالی به پایان می رسد اما باید بدانیم انجام این نوع حرکات غیر قانونی است و باعث ایجاد خطر برای خود آن افراد و دیگران می شود

اخبار مشابه