Search

پرواز easyJet به گاتویک بر اثر مدفوع کردن مسافر کف توالت لغو شد

مسافران خشمگین از کنسل شدن این پرواز و تاخیر طولانی در فرودگاه به سر می برند
صفحه را پایین بکشید
پرواز easyJet به گاتویک بر اثر مدفوع کردن مسافر کف توالت لغو شد
مسافران خشمگین از کنسل شدن این پرواز و تاخیر طولانی در فرودگاه به سر می برند

تصور کنید که در انتظار یک پرواز بازگشت به خانه هستید که از قبل تاخیر داشته و سپس پرواز به خاطر مدفوع بر روی کف توالت لغو می‌شود. این دقیقاً چیزی است که برای مسافران خشمگینی که در پرواز شب یکشنبه easyJet از تنریف به لندن گاتویک گیر کرده بودند، رخ داده است. پرواز EZY8054 قرار بود ساعت 8:05 بعد از ظهر عزیمت کند و در ساعت 00:20 صبح به لندن برسد.تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که کاغذ توالت در سراسر راهروی پرواز پراکنده شده است و خلبان توضیح می‌دهد که چرا پرواز لغو شده است. وی می‌گوید: مورد جالبی است که توالت قسمت جلوی هواپیما بالا زده است، پس ما مجبوریم شب را هم اینجا بگذرانیم و سپس هتل‌ را برای شما آماده کنیم تا فردا صبح دوباره پرواز کنیم. اما easyJet اعتراف کرد که نتوانسته اتاق هتلی در آن شب در آن منطقه پیدا کند

اخبار مشابه