Search

دزدان مغازه دیگر به زندان نخواهند رفت!

نایجل فاراژ، در مورد قوانین جدید زندانی شدن در بریتانیا صحبت می‌کند، و بر اساس این قوانین دزدان مغازه و دارندگان مواد مخدر به زندان نخواهند رفت.
صفحه را پایین بکشید
 دزدان مغازه دیگر به زندان نخواهند رفت!
نایجل فاراژ، در مورد قوانین جدید زندانی شدن در بریتانیا صحبت می‌کند، و بر اساس این قوانین دزدان مغازه و دارندگان مواد مخدر به زندان نخواهند رفت.

نایجل فاراژ، در یکی از ویدیو های خود به بررسی قوانین جدیدی پرداخت که به تازگی در بریتانیا مطرح شده است. او می‌گوید: در هفته گذشته به شما گفتم که افرادی که به تجاوز جنسی محکوم می‌شوند، فورا به زندان نمی‌روند، زیرا زندان‌ها پر است. اکنون دولت اعلام کرده است که قصد دارد دزدان مغازه و کسانی که با مواد مخدر سروکار دارند، دیگر به زندان نروند. دلیل این موضوع این است که اگر این افراد به زندان بروند، ممکن است با خلافکاران بزرگتری روبرو شوند و به خلافکاران بدتری تبدیل شوند.


فاراژ ادامه می‌دهد: بنابراین، با توجه به قوانین جدید، دزدی از مغازه یا نگهداری مواد مخدر، حتی اگر در مقیاس بزرگ باشد، دیگر مسئله‌ی قابل توجهی به حساب نمی‌آید و دیگر به زندان نخواهند رفت.


وی با بیان نقد به حزب محافظه‌کار می‌گوید: همه چیز زیر نظر محافظه‌کارها خوب به نظر می‌رسد. من مطمئن نیستم که حزب کارگر چه کاری انجام خواهد داد، اما حزب محافظه‌کار به نظر می‌رسد که این قوانین را به منظور جلوگیری از زندانی شدن جنایتکاران جدی اعمال می‌کند.


در پایان، نایجل فاراژ به تأکید بر نیاز به ساخت زندان‌های بیشتر به بازخورد عموم مردم می‌پردازد و می‌پرسد: به نظر من، ما باید چند زندان دیگر بسازیم. شما چه فکر می‌کنید؟

اخبار مشابه