Search

پیروزی غیرمنتظره حزب کارگر در انتخابات میان‌دوره‌ای، آینده نامعلوم سوناک

دو پیروزی متوالی غیرمنتظره حزب کارگر، نتایج را معکوس کرد و دو کرسی امن حزب محافظه‌کار در مجلس را به حزب کارگر سپرد.
صفحه را پایین بکشید
پیروزی غیرمنتظره حزب کارگر در انتخابات میان‌دوره‌ای، آینده نامعلوم سوناک
دو پیروزی متوالی غیرمنتظره حزب کارگر، نتایج را معکوس کرد و دو کرسی امن حزب محافظه‌کار در مجلس را به حزب کارگر سپرد.

با شکست غیرمنتظره در انتخابات میان‌دوره‌ای، پیش‌بینی آینده ریشی سوناک دشوار شده است. این پیروزی غیرمنتظره که نتایج گذشته را معکوس کرده است، دو کرسی امن حزب محافظه‌کار را به حزب کارگر سپرد و رای حزب محافظه‌کار را نصف کرد.

"کرسی امن" یا "Safe seat" در سیاست بریتانیا به حوزه‌های انتخابیه اشاره دارد که یک حزب خاص به طور مداوم و با فاصله زیادی از رای برنده می‌شود. در چنین حوزه‌هایی، پیروزی نامزدها از آن حزب در انتخابات، عموماً مطمئن محسوب می‌شود.


به عبارت دیگر، در یک "کرسی امن"، احتمال پیروزی نامزد حزب رقیب خیلی کم است، حتی اگر حزب رقیب نامزد قوی‌تری داشته باشد یا اگر مسائل ملی به نفع حزب رقیب باشد.

این حوزه‌ها معمولاً به دلیل وفاداری فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی به یک حزب خاص به وجود می‌آیند.

اما علیرغم نظرات وزرای محافظه‌کار، این اتفاقی بسیار مهم است. شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای Tamworth، دومین و بزرگترین تغییر رای از حزب محافظه‌کار به حزب کارگر از سال 1945 تا کنون است و با ازبین بردن اکثریت 66 درصدی حزب محافظه‌کار در انتخابات قبلی، رکوردی جدید زده است. به عبارتی دیگر، هیچ دولتی تاکنون کرسی امنی مانند Tamworth را از دست نداده بود. همچنین بدفوردشایر میانی که برخی از اعضای حزب محافظه‌کار که در ابتدای شب امیدوار بودند برای آنها باقی بماند، به طرف حزب دموکرات‌های لیبرال و حزب کارگر رفت.

اخبار مشابه