Search

پذیرش پناهندگان غزه: موضع نایجل فاراژ

نایجل فاراژ در یک ویدئو به بحران پناهندگان غزه پرداخت و به اهمیت امنیت ملی در پذیرش آنها تاکید کرد.
صفحه را پایین بکشید
پذیرش پناهندگان غزه: موضع نایجل فاراژ
نایجل فاراژ در یک ویدئو به بحران پناهندگان غزه پرداخت و به اهمیت امنیت ملی در پذیرش آنها تاکید کرد.

در ویدیویی ، نایجل فاراژ، سیاستمدار برجسته، به مسئله پذیرش پناهندگان غزه پرداخت. وی می‌پرسد: آیا باید پناهندگان غزه را بپذیریم؟ او به یادآورد که در چند سال اخیر، بیش از نیم میلیون پناهنده پذیرفته‌ایم و اشاره کرد به تجربیات دانمارک در سال 1992 که 300 پناهنده از فلسطین را پذیرفته بود. بر اساس آماری که فاراژ ارائه داد، 64 درصد از این پناهندگان تبدیل به جنایتکار شده‌اند و 34 درصد از فرزندان آنها نیز تبهکار شده‌اند.

وی افزود: من هیچ گروهی را اهریمنی نمی‌کنم، اما ریسک آوردن اشخاصی که به حماس مرتبط هستند وجود دارد. فاراژ با تاکید بر اهمیت امنیت ملی، معتقد است که زمان آن رسیده است تا به پذیرش پناهندگان "نه" بگوییم و بیان کنیم که بس است

اخبار مشابه