Search

راننده متروی لندن که شعار فلسطین آزاد، آزاد سر داده بود، از کار معلق شد

راننده متروی لندن که از بلندگو مترو فلسطین آزاد، آزاد سر داد، توسط شرکت حمل و نقل لندن برای بررسی بیشتر معلق شده است.
صفحه را پایین بکشید
راننده متروی لندن که شعار فلسطین آزاد، آزاد سر داده بود، از کار معلق شد
راننده متروی لندن که از بلندگو مترو فلسطین آزاد، آزاد سر داد، توسط شرکت حمل و نقل لندن برای بررسی بیشتر معلق شده است.

این موضوع در روز شنبه رخ داد، در حالی که حدود 100,000 تن از معترضان فلسطینی در یک تظاهرات شرکت کرده بودند. فیلمی توسط یک روزنامه‌نگار آنلاین منتشر شد که به نظر می‌رسید در آن، شعار از طریق سیستم بلندگوی قطار گفته می شود. کلیپ نشان می‌دهد که راننده یک قطار خط مرکزی در روز شنبه، در حین حرکت به منطقه Marble Arch از بلندگوی قطارشعار دادن را رهبری می کرد.

پس از پایان فریادها، او به مسافران گفت که روز خوبی داشته باشند و برای عدم شرکت در اعتراض عذرخواهی کرد.

گلین بارتون، سرپرست حمل و نقل لندن، گفت: ما فوراً و به طور جدی در حال بررسی فیلمی بودیم که به نظر می‌رسید راننده قطار با سوء استفاده از سیستم PA، شعار را در قطار خط مرکزی رهبری می‌کرده است. هم اکنون یک راننده را شناسایی ومعلق کرده‌ایم تا حادثه را مطابق با سیاست‌ها و رویه‌هایمان کاملاً بررسی کنیم.

اخبار مشابه