Search

نظر نایجل فاراژ در مورد چندفرهنگی در بریتانیا

نایجل فاراژ، رهبر سابق حزب استقلال بریتانیا، نظرات تندی در مورد چندفرهنگی و تاثیر آن بر روابط همسایگان در خیابان‌های بریتانیا ابراز نظر کرد.
صفحه را پایین بکشید
نظر نایجل فاراژ در مورد چندفرهنگی در بریتانیا
نایجل فاراژ، رهبر سابق حزب استقلال بریتانیا، نظرات تندی در مورد چندفرهنگی و تاثیر آن بر روابط همسایگان در خیابان‌های بریتانیا ابراز نظر کرد.

نایجل فاراژ، که به دلیل نظرات تند و تیز و منتقدانه خود در مسائل مختلف شناخته شده است، در یک گفتگو تلویزیونی اظهار داشت: وقتی خیابان ها را با خیابانی جایگزین می‌کنید که هیچ کس نام همسایگان خود را در آن نمی‌داند و هرگز با آنها صحبت نکرده، تا جایی که بسیاری از ساکنان آن خیابان تاریخ، فرهنگ یا علایق مشترکی ندارند، و از نظر اجتماعی، ورزشی، و غیره... و در حقیقت، بسیاری حتی به یک زبان مشترک صحبت نمی‌کنند و فرزندانشان هم با یکدیگر بازی نمی‌کنند، جامعه‌ای خواهیم داشت که اهمیت کمتری به یکدیگر و بیشتر به خود می‌دهد.

او ادامه داد: این جامعه آمادگی بیشتری برای چشم‌پوشی از مسائلی همچون ریختن زباله، ادبیات بد، گرافیتی، جنایت و مسائل دیگر خواهد داشت. می‌دانم که به خاطر این نظرات، مورد انتقاد قرار می‌گیرم، اما بااین‌حال این توضیحات را ارائه می‌دهم.

اخبار مشابه