Search

پیدا شدن فردی در Luton, Bury park که ادعا می کند مهدی موعود است

ویدیو فردی در بری پارک در Luton در شبکه های اجتماعی منتشر شده که ادعا می کند مهدی موعود است
صفحه را پایین بکشید
پیدا شدن فردی در Luton, Bury park که ادعا می کند مهدی موعود است
ویدیو فردی در بری پارک در Luton در شبکه های اجتماعی منتشر شده که ادعا می کند مهدی موعود است

ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که فردی را درون خودرو در بری پارک لوتون نشان می دهد که کاغذهایی را روی شیشه های خودرو خود چسبانده و در آن نوشته که من امام مهدی هستم و اعراب ساکن لندن قصد جان من را دارند و من در حال فرار از آنها هستم.

چند مرد مسلمان در این ویدیو جلو این فرد را گرفته و کاغذ ها را از خودرو او کندند

اخبار مشابه