Search

وزیر امور مهاجرت بریتانیا: پناهندگان از هتل‌ها خارج خواهند شد

رابرت جنریک، وزیر امور مهاجرت انگلستان، درباره تصمیم‌های جدید برای خروج پناهندگان از هتل‌های مختلف کشور صحبت کرده است.
صفحه را پایین بکشید
وزیر امور مهاجرت بریتانیا: پناهندگان از هتل‌ها خارج خواهند شد
رابرت جنریک، وزیر امور مهاجرت انگلستان، درباره تصمیم‌های جدید برای خروج پناهندگان از هتل‌های مختلف کشور صحبت کرده است.

در سخنرانی اخیر، رابرت جنریک، وزیر امور مهاجرت بریتانیا در بین نمایندگان مجلس، اعلام کرد که به دلیل پیشرفت‌های حاصل شده در موارد مهاجرتی و تلاش برای توقف قایق‌های پناهندگان، تصمیم گرفته شده تا پناهندگان از هتل‌ها خارج شوند. وی افزود: "وزارت کشور به مقامات محلی و نمایندگان مجلس نامه نوشت تا از آنها خواهش کند که در این زمینه همکاری کنند." 


طبق گفته وزیر مهاجرت، خروج از 50 هتل اولیه در روزهای آتی آغاز می‌شود و تا پایان ماه ژانویه تکمیل خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد که این فقط ابتدای کار است و به زودی در خصوص هتل‌های بیشتری اقداماتی انجام خواهد شد. جنریک تأکید دارد: "ما در اینجا متوقف نخواهیم شد و به اجرای استراتژیمان برای توقف قایق‌های پناهندگان ادامه خواهیم داد."


این تصمیمات جدید در حالی مطرح شده است که نگرانی‌های زیادی نسبت به وضعیت پناهندگان و مسائل مرتبط با آن در بریتانیا وجود دارد

اخبار مشابه