Search

فعالان فلسطینی به ساختمانی در مرکز لندن رنگ قرمز پاشیدند

گروهی از فعالان حمایت‌کننده از فلسطین، یک ساختمان در مرکز لندن را اشغال کرده‌اند. پلیس یک نفر را دستگیر کرده است.
صفحه را پایین بکشید
فعالان فلسطینی به ساختمانی در مرکز لندن رنگ قرمز پاشیدند
گروهی از فعالان حمایت‌کننده از فلسطین، یک ساختمان در مرکز لندن را اشغال کرده‌اند. پلیس یک نفر را دستگیر کرده است.

گروهی از فعالان حمایت‌کننده از فلسطین، یک ساختمان مرتفع در مرکز لندن را اشغال کرده و با ریختن رنگ قرمز بر روی ورودی و نوشتن شعار، به آن حمله کرده‌اند. گروه فلسطین در حرکت، هدف خود را One Eagle Place، Piccadilly قرار داد که دفتری برای کمپانی دفاعی و امنیتی Leonardo UK است. این گروه این شرکت را به تهیه اسلحه برای جنگنده‌های اسرائیل متهم کرده و افزوده است که دقیقاً 106 سال پیش در چنین روزی، بریتانیا زمین های فلسطین را واگذار کرده است.

یک نفر توسط پلیس دستگیر شده است، در حالی که یک نفر دیگر همچنان در این ساختمان حضور دارد. پلیس گفت: یک مرد پس از دستگیری توسط افسران به اتهام خرابکاری در بازداشت پلیس است.

اخبار مشابه