Search

درگیری تظاهرات کنندگان فلسطینی با پلیس لندن

در این تظاهرات عده زیادی بازداشت شده‌اند. برای نظارت بر مردم در راهپیمایی، بیش از 1,000 افسر پلیس در خدمت بودند.
صفحه را پایین بکشید
درگیری تظاهرات کنندگان فلسطینی با پلیس لندن
در این تظاهرات عده زیادی بازداشت شده‌اند. برای نظارت بر مردم در راهپیمایی، بیش از 1,000 افسر پلیس در خدمت بودند.

زمانی که تقریباً 100,000 نفر از حامیان فلسطین به خیابان‌های مرکزی لندن برای درخواست آتش بس بین اسرائیل و حماس آمده بودند، پلیس با تظاهرکنندگان درگیر شد. تظاهرات دیگری نیز در حال برگزاری بود، که در آن ده‌ها نفر با پرچم اتحاد در نزدیکی Cenotaph در Whitehall حضور داشتند و در پاسخ به آن‌ها تظاهرکنندگان فلسطینی، شعار شرم بر تو سر می دادند.

چندین نفر تاکنون توسط افسران پلیس که در تظاهرات حضور داشتند بازداشت شده‌اند. یک مرد در Whitehall به دلیل حمله به یک افسر پلیس بازداشت شد. این نیرو اعلام کرد که افسر پس از حادثه به بیمارستان منتقل شده است. یک مرد دیگر در Waterloo Road به اتهام ارتکاب جرم نژادپرستانه و تهدید به قتل بازداشت شد. برای نظارت بر این تظاهرات، بیش از 1,000 افسر پلیس به خدمت گرفته شده بودند

اخبار مشابه