Search

اعتصاب پزشکان مشاور در بریتانیا

هزاران پزشک مشاور NHS در سراسر بریتانیا دست به اعتصاب زده اند
صفحه را پایین بکشید
اعتصاب پزشکان مشاور در بریتانیا
اعتصاب پزشکان مشاور در بریتانیا
هزاران پزشک مشاور NHS در سراسر بریتانیا دست به اعتصاب زده اند

بعد از اعتصاب طولانی پزشکان جوان در NHS، اکنون نوبت به اعتصاب پزشکان مشاور و دندانپزشکان بیمارستانها رسیده است. پزشکان مشاور و دندانپزشکان بیمارستانی از روز پنجشنبه اعتصاب خود را آغاز کردند و تا ساعت ۷ صبح روز شنبه به مدت ۴۸ ساعت به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. این اعتصاب باعث اختلال در مراقبت از بیماران شده است و دلیل آن افزایش 6 درصدی دستمزد پزشکان مشاور است که انجمن پزشکی بریتانیا (BMA) این رقم را "مسخره" و ناچیز خوانده است.


اخبار مشابه