Search

گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با پیرز مورگان: تمایز میان مردم ایران و رژیم تهران

رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران، در گفت‌وگویی با پیرز مورگان بر روی شبکه تلویزیونی Talk TV، نظرات خود را پیرامون تمایز بین مردم ایران و رژیم حاکم بر این کشور بیان کرد و به تشریح دیدگاه‌هایی پرداخت که مردم جهان باید نسبت به ایران داشته باشند.
صفحه را پایین بکشید
گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با پیرز مورگان: تمایز میان مردم ایران و رژیم تهران
رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران، در گفت‌وگویی با پیرز مورگان بر روی شبکه تلویزیونی Talk TV، نظرات خود را پیرامون تمایز بین مردم ایران و رژیم حاکم بر این کشور بیان کرد و به تشریح دیدگاه‌هایی پرداخت که مردم جهان باید نسبت به ایران داشته باشند.

در گفت‌وگویی صریح با پیرز مورگان، شاهزاده رضا پهلوی، به تفصیل در مورد وضعیت کنونی ایران و تصویری که جامعه جهانی از این کشور دارد، اظهار نظر کرد. وی تأکید نمود که باید تمایز واضحی میان مردم ایران و رژیم حاکم بر آن قائل شد.


رضا پهلوی در پاسخ به اظهارات اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، که ایران را امپراتوری شر خوانده بود، گفت: من فکر می‌کنم که رئیس‌جمهور هرتزوگ، نخست‌وزیر نتانیاهو، همراه با بسیاری از رهبران و فراتر از رهبران، مردمی در جهان که تاکنون در کشورهای خود در غرب و جاهای دیگر میزبان ایرانیانی بوده‌اند که در نتیجه این رژیم مجبور به فرار از این کشور شده‌اند، درک می‌کنند که آنچه مردم ایران هستند و می‌خواهند با رژیم تهران کاملاً متفاوت است.


او همچنین تأکید کرد که جامعه جهانی و رسانه‌ها باید زمانی که در مورد ایران صحبت می‌کنند، این تمایز را روشن سازند و به جای استفاده کلی از واژه "ایران"، به صراحت به "رژیم ایران" اشاره کنند. وی افزود: "وقتی می‌گوییم ایران، می‌خواهم روشن کنم که این مردم ایران نیستند که شما در مورد آنها صحبت می‌کنید، بلکه رژیم است. این به عنوان یک تمایز بسیار مهم است."


در پایان،شاهزاده با تأیید دیدگاه هرتزوگ در مورد منشأ مشکلات از تهران، پرسش مهمی را مطرح ساخت: البته نظر ایشان ازنظرمن درست است. اما سوال اینجاست که این تغییر چگونه می‌تواند ایجاد شود؟ وی در این باره به بحث‌های موجود اشاره کرد و بر اهمیت یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد تغییر در ایران تأکید نمود.

اخبار مشابه