Search

جان داچ، متجاوز جنسی، به دلیل مجموعه‌ای از جرایم در انگوس به هشت سال حبس محکوم شد

داچ، بیست ساله، برای یک سری از جرایم جنسی که بین سال‌های 2019 تا 2022 علیه شش دختر در انگوس انجام داده، به حبس هشت سال محکوم شد.
صفحه را پایین بکشید
جان داچ، متجاوز جنسی، به دلیل مجموعه‌ای از جرایم در انگوس به  هشت سال حبس محکوم شد
داچ، بیست ساله، برای یک سری از جرایم جنسی که بین سال‌های 2019 تا 2022 علیه شش دختر در انگوس انجام داده، به حبس هشت سال محکوم شد.

دادگاه عالی ادینبورگ شنید که داچ دو تن از قربانیانش را تجاوز کرده است. یک هیئت منصفه شنید که وی یک دختر چهارده ساله را ربود و با وی به منطقه‌ای متروک رفت و آنجا به او تجاوز کرد. داچ جنایت جنسی خود علیه یک دختر را با استفاده از گوشی همراه خود ضبط کرده بود. وی همچنین به یک دانش‌آموز نه ساله تجاوز کرد، زمانی که فکر می‌کرد وی خوابیده است. داچ در نهایت بعد از آگاهی پلیس از فعالیت‌های او دستگیر شد. روز پنجشنبه، لرد مولهولند گفت که او به دختران "جوان، آسیب‌پذیر و قابل تأثیر هدف می‌گرفت. قاضی گفت که داچ با تجاوز چندین بار به قربانی چهارده ساله، او را در روند وحشتناکی قرار داد. لرد مولهولند گفت: وقتی رنج او تمام شد، شما کفش او را به سمت او انداختید و آنجا را ترک کردید، به او اجازه دادید تا خودش راه خانه را پیدا کند، انگار چیزی را که با آن کارت تمام شده است، دور می‌اندازید. وقتی او به خانه رسید، او نوشت که چه کاری به او کردید، و این قویاً بیانگر تجاوز شما به او بود. قاضی گفت یک دختر حق دارد بگوید نه. او افزود: نه به معنای نه است. این قانون است. شما به خاطر عدم احترام به آرزوهایشان، قیمت سنگینی را خواهید پرداخت.

اخبار مشابه