Search

سوپرمارکت Booths روش پرداخت Sefl-checkout را کنار می‌گذارد و به پرداخت با روش سنتی برمی گردد

این تصمیم بر اساس بازخورد مشتریان و آنچه که این فروشگاه زنجیره ای معتقد است درست است اعلام شده است.
صفحه را پایین بکشید
سوپرمارکت Booths روش پرداخت Sefl-checkout را کنار می‌گذارد و به پرداخت با روش سنتی برمی گردد
این تصمیم بر اساس بازخورد مشتریان و آنچه که این فروشگاه زنجیره ای معتقد است درست است اعلام شده است.

سوپرمارکت زنجیره ای Booths در نظر دارد Sefl-checkout را از فروشگاه‌های خود حذف کند و بیان کرد که حضور پرسنل در فروشگاه ها برای مشتریان مفیدتر است. تمامی شعب سوپرمارکت شمالی به جز دو شعبه، به روش پرداخت از طریق پرسنل صندوق مجهز خواهند شد.سخنگوی این فروشگاه بیان کرده است که این تصمیم بر اساس بازخورد مشتریان و آنچه که ما معتقدیم درست است اعلام شده است. ما باور داریم که پرسنل در حال خدمت به مشتریان، تجربه مشتری را بهبود می‌بخشند.

دو فروشگاه در Keswick و Windermere دستگاه های Sefl-checkout را نگه خواهند داشت زیرا مکان‌های Lakes District می‌توانند بسیار شلوغ باشند، شرکت اعلام کرده است. زنجیره ارزشمند، که گاهی با نام 'Waitrose of the North' شناخته می‌شود، 28 فروشگاه در Lancashire، Cumbria، Cheshire و Yorkshire دارد. Booths اولین سوپرمارکتی است که از استفاده از Sefl-checkout دور می‌شود. سخنگو با افزودن این نکته گفت: 'رضایت مشتریان برای ما اهمیت دارد و ما به استمرار سرمایه‌گذاری در نیروهای کاری خود ادامه می‌دهیم تا این اصول را حفظ کنیم. در ژوئن، نظرسنجی توسط The Grocer نشان داد که نمرات خدمات مشتری به سطح تاریخی کمتری رسیده است. این کاهش به دلیل خودپردازها و صف‌های طولانی دراین فروشگاه ها می باشد.

اخبار مشابه