Search

برپایی یکی از بزرگترین تظاهرات تاریخ بریتانیا به حمایت از فلسطین

حدود 300،000 نفر در لندن برای حمایت از فلسطین به خیابان‌ها پیوستند
صفحه را پایین بکشید
برپایی یکی از بزرگترین تظاهرات تاریخ بریتانیا به حمایت از فلسطین
حدود 300،000 نفر در لندن برای حمایت از فلسطین به خیابان‌ها پیوستند

بریتانیا شاهد یکی از بزرگترین تظاهرات تاریخ خود بود: تقریباً 300،000 نفر به خیابان‌های لندن برای حمایت از فلسطین راه یافتند. این تظاهرات بی‌سابقه توسط جمعیت زیادی در سراسر کشور برپا شد.

اخبار مشابه