Search

سوئلا براورمن از سمت وزیر کشور برکنار شد: جیمز کلورلی جایگزین او شد

براورمن با ادعاهای تقویت کننده تنش در راهپیمایی طرفداران فلسطین مواجه شد
صفحه را پایین بکشید
سوئلا براورمن از سمت وزیر کشور برکنار شد: جیمز کلورلی جایگزین او شد
براورمن با ادعاهای تقویت کننده تنش در راهپیمایی طرفداران فلسطین مواجه شد

براورمن، وزیر کشور، از سمت خود برکنار شد و ساعاتی بعد جیمز کلورلی به عنوان جانشین او انتخاب شد. براورمن به افزایش تنش در آستانه راهپیمایی طرفداران فلسطین متهم شد. پس از نوشته ای که تظاهرات را راهپیمایی های نفرت انگیز خوانده و پلیس را متهم به تعصب کرده بود، بسیاری از وزراء از او چشم پوشی کردند. داونینگ استریت می گوید که این مقاله در روزنامه تایمز نباید چاپ می شد. در حالی که براورمن ادعا کرد که خدمت به عنوان وزیر کشور بزرگترین امتیاز زندگی او بوده است، او نیز وعده داده است که در زمان مناسب بیشتر صحبت خواهد کرد. داوید کامرون، نخست وزیر سابق، نیز به عنوان وزیر امور خارجه به کابینه پیوست.

اخبار مشابه