Search

یافتن آنفولانزای خوکی در انسان؛ اطلاعاتی که باید بدانید

یک فرد که با خوک‌ها تماس نداشته است، آنفولانزای خوکی گرفته و البته بهبود یافته است. این حادثه برای نخستین بار رخ داده .
صفحه را پایین بکشید
یافتن آنفولانزای خوکی در انسان؛ اطلاعاتی که باید بدانید
یک فرد که با خوک‌ها تماس نداشته است، آنفولانزای خوکی گرفته و البته بهبود یافته است. این حادثه برای نخستین بار رخ داده .

یک فرد که هیچ ارتباطی با خوک‌ها نداشته است، از بیماری آنفولانزای خوکی بهبود یافته است. این مورد، نخستین باری است که روی داده است. با این حال، یادآوری می‌کنیم که فرد مبتلا کاملا بهبود یافته و هیچ نشانه‌ای از بیماری در او باقی نمانده است.

اخبار مشابه