Search

افزایش نگرانی‌ها برای پناهجویان LGBTQ در برابر سیاست اشتراک اتاق هتل توسط وزارت کشور

تلاش دولت برای اجرای عملیات صرفه جویی به منظور اسکان بیشتر افراد در اتاق هتل‌ها ادامه دارد.
صفحه را پایین بکشید
افزایش نگرانی‌ها برای پناهجویان LGBTQ  در برابر سیاست اشتراک اتاق هتل توسط وزارت کشور
تلاش دولت برای اجرای عملیات صرفه جویی به منظور اسکان بیشتر افراد در اتاق هتل‌ها ادامه دارد.

با ادامه تلاش دولت برای اجرای عملیات صرفه جویی به منظور اسکان بیشتر افراد در اتاق های هتل، نگرانی‌ها برای پناهجویان LGBTQ که در اقامتگاه‌های تامین شده توسط وزارت کشور زندگی می‌کنند، افزایش یافته است. مطابق تحقیقات گاردین، مواردی شامل یک مرد ترا جنسیتی که به علت ترس برای امنیت خود روی پله‌ها خوابیده و یک مرد همجنس‌گرا که به خاطر ترس از توهین‌های همجنس‌گرایانه نمی‌تواند لباس‌های خود را درآورد شناسایی شده‌اند.

عملیات 'بیشینه‌سازی'، که در وزارت کشور به این نام شناخته شده است، توسط وزیر مهاجرت رابرت جنریک به منظور کنترل هزینه‌های فزاینده مسکن پناهجویان ایجاد شده است. این سیاست، گروه‌هایی از افراد را مجبور به اشتراک اتاق‌های کوچک ساخته‌است.در یکی از هتل‌ها، پس از اعمال سیاست اشتراک اتاق، شیوع بیماری خارش توسط مقامات بهداشت عمومی تصدیق شد. سازمان‌های غیر دولتی نیز مواردی را شناسایی کرده‌اند که در آن‌ها کودکان با اختلاف سنی مجبور به اشتراک اتاق با افراد بالغ شده‌اند.

اخبار مشابه