Search

ریچارد تایس انتقاد تندی از وزارت کشور درباره 17 هزار مهاجران ناپدید شده کرد

یکی از هر ده نفر از تعداد مهاجرین ناپدید شده در سیستم وزارت کشور برای مصاحبه مراجعه نکردند و پاسخ ندادند, ریچارد تایس از شیوه نادرست این سازمان انتقاد می‌کند.
صفحه را پایین بکشید
ریچارد تایس انتقاد تندی از وزارت کشور درباره 17 هزار  مهاجران ناپدید شده کرد
یکی از هر ده نفر از تعداد مهاجرین ناپدید شده در سیستم وزارت کشور برای مصاحبه مراجعه نکردند و پاسخ ندادند, ریچارد تایس از شیوه نادرست این سازمان انتقاد می‌کند.

در سخنرانی یکشنبه هفته جاری، ریچارد تایس رهبر حزب Reform، بسیار ناراحت از عدم توانایی وزارت کشور در ردیابی 17 هزار نفر از مهاجران گمشده، که بخشی از پرونده‌های معلق مهاجرت است، بیان کرد: "آنها را از دست داده‌اند... ما هیچ ایده‌ای در مورد هویت آنها و اینکه از کجا آمده‌اند، نداریم!" وی از ناتوانی وزارت کشور خشمگین شده و آن را مورد انتقاد قرار داد.

اخبار مشابه