Search

وزیر مهاجرت ادعا می‌کند: ورودی‌های قایق‌های کوچک به بریتانیا، نفوذ به کشور است

رابرت جنریک افرادی را که از کانال عبور می‌کنند، متهم می‌کند. بریتانیا در حال آماده‌سازی برای امضای موافقتنامه جدیدی در رواندا است.
صفحه را پایین بکشید
وزیر مهاجرت ادعا می‌کند: ورودی‌های قایق‌های کوچک به بریتانیا، نفوذ به کشور است
رابرت جنریک افرادی را که از کانال عبور می‌کنند، متهم می‌کند. بریتانیا در حال آماده‌سازی برای امضای موافقتنامه جدیدی در رواندا است.

وزیر مهاجرت، رابرت جنریک، افرادی که با قایق‌های کوچک از کانال عبور می‌کنند، را متهم به نفوذ به کشور و ورود غیر قانونی به بریتانیا کرد. این اظهارات در حالی ارائه شد که دولت ، در راستای برنامه پناهندگی خود، پس از اینکه دادگاه عالی بریتانیا حکمی علیه این طرح صادر کرده است در حال آماده‌سازی برای امضای توافق جدیدی در رواندا است. توافق جدید با رواندا برای انتقال پناهجویانی در نظر گرفته شده که در بریتانیا پناهندگی خواسته‌اند.

اخبار مشابه