Search

جدال آتشین پیرز مورگان با رهبر گروه افراطی اسلامی در بریتانیا

پیرس مورگان، در یک مناظره تند با عبدالواهد، رهبر شاخه بریتانیایی گروه افراطی اسلامی حزب التحریر و همچنین پزشک عمومی بریتانیایی، به بررسی دیدگاه‌های وی پرداخت. مباحثه شامل موضوعاتی چون همجنس‌گرایی، تروریسم و قانون شریعت بود.
صفحه را پایین بکشید
جدال آتشین پیرز مورگان با رهبر گروه افراطی اسلامی در بریتانیا
پیرس مورگان، در یک مناظره تند با عبدالواهد، رهبر شاخه بریتانیایی گروه افراطی اسلامی حزب التحریر و همچنین پزشک عمومی بریتانیایی، به بررسی دیدگاه‌های وی پرداخت. مباحثه شامل موضوعاتی چون همجنس‌گرایی، تروریسم و قانون شریعت بود.

در یکی از جنجالی‌ترین برنامه‌های تلویزیونی اخیر، پیرس مورگان با عبدالواهد، رهبر گروه افراطی اسلامی حزب التحریر در بریتانیا، درگیر شد. این مناظره که در آن به موضوعاتی چون نگرش نسبت به همجنس‌گرایی و قانون شریعت پرداخته شد، با تنش‌های زیادی همراه بود.


مورگان با ارائه سوالاتی فشرده و تیزبینانه، واهد را به چالش کشید. او پرسید: دیدگاه شما نسبت به همجنس‌گرایی چیست؟ واهد پاسخ داد که همجنس‌گرایی گناه است. اما تأکید کرد که با همه بیماران خود با مهربانی و بدون تبعیض رفتار می‌کند.


مورگان همچنین در مورد دیدگاه واهد نسبت به گروه‌های تروریستی و قانون شریعت سوالاتی مطرح کرد. واهد در پاسخ به این پرسش که آیا می‌خواهد قوانین شریعت در بریتانیا اجرا شود، گفت: من برای احیای اسلام در جهان اسلام کار می‌کنم و ما در اینجا تلاش می‌کنیم تا ارزش‌های اسلامی را در زندگی شخصی خود و در جامعه مسلمانان حفظ کنیم.


این مناظره که نشان از تنش‌های فزاینده میان دیدگاه‌های افراطی و اعتدال‌گرایانه دارد، بر اهمیت گفتگو و درک متقابل در جامعه تأکید می‌کند.

اخبار مشابه