Search

شتری در خیابان‌های لندن؛ منظره‌ای غیرمعمول

یک زن در شرق لندن با شتری را در غرب لندن در حال قدم زدن بود.
صفحه را پایین بکشید
شتری در خیابان‌های لندن؛ منظره‌ای غیرمعمول
یک زن در شرق لندن با شتری را در غرب لندن در حال قدم زدن بود.

یک زن در Chingford، شرق لندن، با مشاهده‌ی یک شتر که به آرامی در خیابان قدم می‌زد، به حیرت افتاد. دختر آسیا براون به او گفته بود که او یک شتر را در خیابان دیده است، اما آسیا فکر می‌کرد که این فقط تخیل دخترش است.اما وقتی نگاهی به خیابان از داخل پنجره انداخت، آسیا که یک متخصص مو است، با دیدن حیوان صحرایی که توسط یک زن هدایت می‌شد، حیرت زده شد. شتر کمربندی در اطراف بدنش داشت و یک حوله صورتی روی پشتش گذاشته شده بود، و زنی با موهای سفید که آن را هدایت می‌کرد، بند‌هایی که به حیوان وصل شده بود را با دست‌هایش محکم نگه داشته بود.آسیا از دیدن این منظره عجیب به خنده افتاده بود و با تعجب این سوال را تکرار کرد: 'این چه وضعیتی است؟' در حالی که دخترش می‌گفت: 'من به تو گفتم که یک شتر در خیابان است.' در حین اینکه اتومبیل‌ها سرعت خود را کاهش می دادند تا به این حیوان عجیب نگاه بیشتری بیندازند، شتر و زنی که او را هدایت می‌کرد، بدون اهمیت به موقعیت در خیابان پیش می‌رفتند.

اخبار مشابه