Search

دفتر نظارت بر آمار بریتانیا تحقیقی را درباره ادعای دولت مبنی بر پیگیری تمام موارد پناهندگی آغاز کرد

ادعای دولت بریتانیا که تمامی درخواست‌های پناهندگی قبل از سال 2023 را پیگیری کرده است، توسط دفتر نظارت آماری بررسی می‌شود.
صفحه را پایین بکشید
دفتر نظارت بر آمار بریتانیا تحقیقی را درباره ادعای دولت مبنی بر پیگیری تمام موارد پناهندگی آغاز کرد
ادعای دولت بریتانیا که تمامی درخواست‌های پناهندگی قبل از سال 2023 را پیگیری کرده است، توسط دفتر نظارت آماری بررسی می‌شود.

دفتر نظارت بر آمار بریتانیا، تحقیقی را برای بررسی ادعای دولت که از سال 2023، همه موارد درخواست پناهندگی را پیگیری کرده است، آغاز کرد. در روز سه‌شنبه، ریشی سوناک و دولت او به خاطر این ادعا که همه درخواست‌های باقی‌مانده برای اقامت در بریتانیا توسط پناهجویان تا تاریخ 28 ژوئن 2022 بررسی شده اند، مورد انتقاد قرار گرفتند.در کل، تا سه‌شنبه 4537 مورد از درخواست‌های پناهندگی که هنوز در انتظار تصمیم‌گیری هستند وجود دارد. اما سخنگوی آقای سوناک گفت که از آنجا که این موارد بررسی شده‌اند، دولت آنها را بررسی شده می‌داند.حالا، دفتر نظارت بر آمار تحقیقی را برای بررسی این اعلامیه آغاز کرده است. برای اثبات وعده‌ای که آقای سوناک داده بود، دولت باید تا 28 ژوئن 2022، کلیه 92000 مورد درخواست پناهندگی را بررسی کرده باشد.

اخبار مشابه