Search

پلیس بازنشسته بریتانیایی برای کمک به دستگیری دزد فروشگاه، جریمه شد

نورمن برنان، افسر سابق پلیس حمل و نقل بریتانیا، در حالی که دزد فروشگاه از هرگونه مجازات در امان بود، جریمه گردید.
صفحه را پایین بکشید
پلیس بازنشسته بریتانیایی برای کمک به دستگیری دزد فروشگاه، جریمه شد
نورمن برنان، افسر سابق پلیس حمل و نقل بریتانیا، در حالی که دزد فروشگاه از هرگونه مجازات در امان بود، جریمه گردید.

نورمن برنان، افسر پلیس بازنشسته بریتانیایی که به پلیس در ردیابی دزد فروشگاه کمک کرده بود، به خاطر تعقیب مظنون با ماشینش، جریمه شد. او مظنون را تقریبا دو مایل تعقیب کرده و سپس به پلیس کمک کرد تا او را بازداشت کند. او همچنین کوله پشتی مظنون که حاوی نه بطری شراب دزدیده شده بود را پیدا کرد.اما نه چندان وقتی گذشت که نورمن، 64 ساله، 130 پوند جریمه از شورای محلی خود برای رانندگی مختصری در جهت اشتباه یک خیابان یک طرفه در طول تعقیب دریافت کرد. وی مدعی شد اگر مسیر دیگری را انتخاب کرده بود، مظنون را از دست می‌داد.و در نهایت مشخص شد که دزد فروشگاه هیچگونه جریمه یا اخطاری دریافت نکرده بود، زیرا مدیر فروشگاه Sainsbury’s Local واقع در Twickenham Green، جنوب غرب لندن، تصمیم گرفته بود که از اتهامات ایجاد شده صرف‌نظر کند.

ولی این پلیس بازنشسته جریمه شده است او اعتراضی در خصوص جریمه به شورای شهر نوشت و شرایط را توضیح داد ولی اعتراض او پذیرفته نشد.شورای شهر ضمن قدردانی از این پلیس اشاره کرد که این عمل شما توجیهی برای یه طرفه رفتن خیابان نمی شود این در حالی است که رییس پلیس لندن بارها در سخنرانی هایش اعلام کرده که در خصوص دزدی از مغازه ها به پلیس کمک کنند.

اخبار مشابه