Search

اسپنسر بعد از اسید پاشی به صورتش نابینا شد

سوار بر موتور، اسپنسر گایمر را هنگام رانندگی در سوربیتون حمله کرد و او را کور کرد. اکنون او به دیگران اخطار می‌دهد تا از این تجربه در امان بمانند.
صفحه را پایین بکشید
اسپنسر بعد از اسید پاشی به صورتش نابینا شد
سوار بر موتور، اسپنسر گایمر را هنگام رانندگی در سوربیتون حمله کرد و او را کور کرد. اکنون او به دیگران اخطار می‌دهد تا از این تجربه در امان بمانند.

اسپنسر گایمر، مردی که به صورتش در محله سربیتون لندن اسید پاشیده شده بود ، متاسفانه بعد از تلاش های پزشکی بینایی خود را از دست داد ، او در طی ویدیویی دو هفته گذشته به مردم لندن هشدار داد تا از خود در برابر اینگونه حملات محافظت کنند. او دو هفته پیش حین رانندگی در سوربیتون برای برگرداندن فرزندان خود از مدرسه، توسط یک موتور سواری که ماسک به سر داشت، مورد حمله قرار گرفت.این حادثه همزمانی معنا داری با تلاش پلیس برای پیدا کردن یک مرد که متهم به حمله با الکلاین به یک مادر و دو کودک کوچک در شب چهارشنبه ست دارد.

اخبار مشابه