Search

تشخیص سرطان پادشاه چارلز: آنچه تاکنون می‌دانیم

باکینگهام پالاس اعلام کرده است که پادشاه با یک نوع سرطان مقابله می‌کند.
صفحه را پایین بکشید
تشخیص سرطان پادشاه چارلز: آنچه تاکنون می‌دانیم
باکینگهام پالاس اعلام کرده است که پادشاه با یک نوع سرطان مقابله می‌کند.

باکینگهام پالاس اعلام کرده است که در حین درمان پادشاه در بیمارستان برای پروستات بزرگ‌شده، بیماری دیگری تشخیص داده شده است. باکینگهام پالاس ذکر کرده که سرطان پادشاه نوع پروستات نیست. آنها گفته‌اند که در طی عمل اخیر پادشاه برای بزرگی بدون خطر پروستات، یک موضوع دیگر نگران‌کننده مشاهده شد. آزمایشات تشخیصی بیشتر یک نوع سرطان را شناسایی کرده‌اند.

پادشاه از روز دوشنبه از ساندرینگهام به لندن بازگشت تا درمان خود را به عنوان بیمار سرپایی اغاز کند، به این معنی که نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارد. او در شب دوشنبه در خانه خود در لندن است. گفته شده است پادشاه با شروع به یک برنامه درمان منظم، در حال دریافت مراقبت‌های پزشکی تخصصی از تیمی متخصص است.در حالی که پادشاه در حال دریافت درمان است، مشخص شده که او هنوز در حال بررسی اسناد دولتی و برگزاری جلسات هفتگی با نخست‌وزیر است.

اخبار مشابه