Search

علت تعطیلی لاین‌های مترو Bakerloo وOverground لندن

بخشی از خط متروی Bakerloo به دلیل تعمیرات تا ماه آینده تعطیل است.
صفحه را پایین بکشید
علت تعطیلی لاین‌های مترو Bakerloo وOverground لندن
بخشی از خط متروی Bakerloo به دلیل تعمیرات تا ماه آینده تعطیل است.

بخشی از خطوط متروی  Bakerloo، به دلیل تعمیرات تا ماه آینده تعطیل می‌شود.

 حمل و نقل لندن (TfL) اعلام کرد لاین های بین ایستگاه‌های Queen’s Park و Harrow و Wealdstone بسته می‌شوند. این تعمیرات برای بهبود عملکرد و ایمنی اهمیت دارند و به همین دلیل در تاریخ 17 آگوست پس از انجام اقدامات لازم، مجدداً بازگشایی خواهد شد.

علاوه بر خط متروی Bakerloo ، بخشی از Overground  لندن از جمله ایستگاه‌های Euston و Watford Junction به دلیل نیاز به تعمیرات و بازسازی، تا تاریخ 25 آگوست تعطیل می‌شود.


اخبار مشابه