Search

بزرگترین کشف مواد مخدر در بریتانیا

مقادیر بسیار بالایی از کوکائین در بندر Southampton کشف شده که این مسئله به شدت به کارتل های جنایی آسیب زده است.
صفحه را پایین بکشید
بزرگترین کشف مواد مخدر در بریتانیا
مقادیر بسیار بالایی از کوکائین در بندر Southampton کشف شده که این مسئله به شدت به کارتل های جنایی آسیب زده است.

در بریتانیا، بزرگترین کشف تاریخی مواد مخدر کلاس

A

رخ داده است. مقداری کوکائین به ارزش 450 میلیون پوند در بندر

Southampton

کشف شد. این کشف توسط افسران آژانس ملی جرم

(NCA)

و نیروی مرزی در یک کانتینر حامل موز از آمریکای جنوبی در تاریخ 8 فوریه انجام شد و بیش از 5.7 تن کوکائین را در بر داشت.

مدیر

NCA،

کریس فریموند گفت: 'مقصد این محموله قاره اروپا بوده، اما من هیچ تردیدی ندارم که نسبت قابل توجهی از آن در نهایت به بریتانیا باز خواهد گشت و توسط باندهای مواد مخدر بریتانیایی به فروش می‌رسد.' هم‌اکنون، افسران در حال کار بر روی شناسایی شبکه‌های مرتبط با این حمل و نقل به بندر همپشایرهستند، که نهایتاً قرار بوده به هامبورگ در آلمان برود.

اخبار مشابه