Search

ویدئویی از دلفین‌های در حال شنا در رودخانه تیمز

گروهی از دلفین‌ها در نزدیکی Canary Wharf در تیمز دیده شده اند
صفحه را پایین بکشید
ویدئویی از دلفین‌های در حال شنا در رودخانه تیمز
گروهی از دلفین‌ها در نزدیکی Canary Wharf در تیمز دیده شده اند

در این هفته دلفین‌ها بارها در رودخانه تیمز لندن مشاهده شده اند.

از مردم خواسته شده است که با دلفین‌ها بسیار با ملاحظه رفتار کنند. یک سخنگو از سازمان نجات حیات دریایی غواصان بریتانیا

(BDMLR)

افزود: «ما از دیدار دلفین‌ها در تیمز آگاه بودیم و اما چنین چیزی همیشه اتفاق نمی افتد، و دلفین‌ها و پورپوز‌ها معمولاً برای تعقیب غذا به رودخانه می‌روند و سپس راه خود را به دریا پیدا میکنند. این رویداد نادر و جذاب برای عموم مردم عجیب بوده و امیدواریم که با رفتار مناسب مردم، این دلفین‌ها بتوانند به طور ایمن به دریای آزاد بازگردند.

اخبار مشابه