Search

دعوت از افراد با ویژگی‌های خاص چهره برای آموزش سگ‌های راهنما

افراد دارای ریش، موهای رنگی، خالکوبی چهره و پیرسینگ برای کمک به آموزش سگ‌های راهنمای آینده دعوت شده‌اند.
صفحه را پایین بکشید
دعوت از افراد با ویژگی‌های خاص چهره برای آموزش سگ‌های راهنما
افراد دارای ریش، موهای رنگی، خالکوبی چهره و پیرسینگ برای کمک به آموزش سگ‌های راهنمای آینده دعوت شده‌اند.

پس از اینکه تحقیقات بیان کرد حدود دو سوم سگ‌ها با ترس یا گیجی به ویژگی‌هایی که قبلاً با آنها مواجه نشده‌اند، واکنش نشان داده‌اند، حالا، از افرادی با ویژگی‌های خاص چهره، از جمله ریش، موهای رنگی و فانتزی، خالکوبی چهره وپیرسینگ، دعوت می‌شود تا در آموزش سگ‌های راهنمای آینده کمک کنند.

بنیاد کمک به افراد نابینا، یعنی Guide Dogs، مشخص کرده است که تقریباً 1.2 میلیون سگ در بریتانیا به موهای صورت افراد، از جمله ریش و سبیل، واکنش نشان داده‌اند؛ در حالی که حدود 1.08 میلیون سگ به افراد با خالکوبی چهره و گوشواره واکنش نشان داده‌اند.

برای اطمینان از این که سگ‌های راهنما، که به افراد دارای معلولیت کمک می‌کنند، قادر به درک جهان متنوعی که در آن زندگی خواهند کرد هستند، این بنیاد به ویژه از افراد با ویژگی‌های فیزیکی بارز دعوت می‌کند.


اخبار مشابه