Search

قارچ‌های جادویی در درمان افسردگی موثر هستند

مطالعه جدید حاکی از این است که قارچ‌های جادویی به عنوان یک داروی ضد افسردگی می‌توانند موثر باشند.
صفحه را پایین بکشید
قارچ‌های جادویی در درمان افسردگی موثر هستند
مطالعه جدید حاکی از این است که قارچ‌های جادویی به عنوان یک داروی ضد افسردگی می‌توانند موثر باشند.

مطابق یک گزارش جدید، پسیلوسیبین, ماده فعال موجود در قارچ‌های جادویی پس از مصرف یک یا دو دوز امکان کاهش علائم افسردگی را نشان داده است، با عوارض جانبی اندک و بدون نشانه‌ای از ایجاد وابستگی.

با این حال، مطالعات گذشته مواردی مانند دوز، تجربه قبلی از مصرف روانگردان، و نوع افسردگی که ممکن است اثربخشی این ماده روانگردان را تحت تاثیر قرار دهد، را بررسی نکرده‌اند.

پژوهشگران در تلاش برای حل این مشکل، آزمایش‌های کنترل شده تصادفی را مورد نظر قرار دادند که در آن‌ها پسیلوسیبین با مواد کنترلی نظیر دارونما، ویتامین B یا روانگردان های با میکرو دوز مقایسه شده است.

تحقیقات آن‌ها در مجله پزشکی BMJ منتشر شده است.آن‌ها هفت آزمایش را مورد بررسی قرار دادند که در آن‌ها 436 نفر مبتلا به افسردگی شرکت داشتند.

تغییر وضعیت افسردگی این افراد با استفاده از سیستمی به نام 'Hedges' g' سنجیده شد.

به طور کلی، افرادی که با پسیلوسیبین درمان شدند، نمره 1.64 را ثبت کردند.

همچنین پیشرفت های بیشتری در وضعیت افراد مسن، کسانی که قبلا از روانگردان استفاده کرده بودند و افرادی که به افسردگی ثانویه (مرتبط با یک بیماری زمینه‌ای) نسبت به افسردگی اولیه مبتلا بودند، مشاهده شد.

پژوهشگران معتقدند که یافته‌های آن‌ها امیدوارکننده هستند، اما برای 'کشف عواملی که بیشترین پتانسیل درمانی پسیلوسیبین را برای علائم افسردگی فراهم می‌کنند'، تحقیقات بیشتری نیاز است.

اخبار مشابه