Search

اشغال پردیس‌های دانشگاهی انگلیس توسط دانشجویان؛ اعتراض به وضعیت غزه

دانشجویان انگلیسی خواستار پایان خشونت علیه فلسطینی‌ها در غزه شده‌اند. این اعتراضات در سطح گسترده‌ای از دانشگاه‌های این کشور رخ داده است.
صفحه را پایین بکشید
اشغال پردیس‌های دانشگاهی انگلیس توسط دانشجویان؛ اعتراض به وضعیت غزه
دانشجویان انگلیسی خواستار پایان خشونت علیه فلسطینی‌ها در غزه شده‌اند. این اعتراضات در سطح گسترده‌ای از دانشگاه‌های این کشور رخ داده است.

دانشجویان حامی فلسطین در اعتراض به جنگ غزه، برخی از محوطه های دانشگاهی در بریتانیا را اشغال کردند.

آنها خواهان پایان خشونت علیه ساکنین فلسطین و تأکید بر رعایت حقوق بشر در این منطقه اند.

این اعتراضات در وسعت گسترده‌ای از دانشگاه‌های انگلیس رخ داده است.

سازمان دهندگان اعتراض وارویک در صفحه جمع آوری کمک های مالی خود گفته اند: «پس از تظاهرات بی شمار، تحصن، نامه های سرگشاده و حتی انجام حرکتی از طریق اتحادیه دانشجویان، دانشگاه حتی با ما تعاملی نداشته است، چه رسد به اینکه خواسته های ما را برآورده کند.

آن‌ها از دولت انگلیس می‌خواهند که به صورت قاطع از فلسطین حمایت کند و از اسرائیل بخواهد تا خشونت‌های در حال انجام در غزه را متوقف کند و آن‌ها از کلیه اقشار جامعه خواهان همدردی و پشتیبانی از مردم فلسطین هستند.

گرچه تاکنون، دولت انگلیس به خواسته‌های این دانشجویان پاسخ محدودی داده است این گروه از دانشجویان قصد دارند تا اعتراضات خود را ادامه دهند تا زمانی که دولت انگلیس به طور جدی به خواسته‌های آنها پاسخ دهد.

اخبار مشابه