Search

یک نماینده ارشد پارلمان می گوید که حزب کارگر بایدبرای بازگرداندن اعتماد مسلمان‌ها تلاش کند

این اظهارات پس از نتایج اخیر انتخابات محلی در بریتانیا ارائه شد. افزایش توجه به نتایج انتخابات در بین مسلمان‌ها، یکی از اولویت‌های حزب کارگر است.
صفحه را پایین بکشید
یک نماینده ارشد پارلمان می گوید که حزب کارگر بایدبرای بازگرداندن اعتماد مسلمان‌ها تلاش کند
این اظهارات پس از نتایج اخیر انتخابات محلی در بریتانیا ارائه شد. افزایش توجه به نتایج انتخابات در بین مسلمان‌ها، یکی از اولویت‌های حزب کارگر است.

یک نماینده برجسته از حزب کارگر معتقد است که این حزب باید اعتماد رای‌دهندگان مسلمان را بازسازی کند.

به نظر می رسد موضع این حزب در مورد جنگ اسرائیل و حماس باعث کاهش حمایت آن در مناطق مسلمان نشین در انتخابات محلی انگلیس شده است.

این اظهارات در پی نتایج اخیر انتخابات محلی در بریتانیا ارائه شده‌اند، که نشان داد حزب کارگر در بین جامعه مسلمان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

این نماینده برجسته معتقد است که برای بازیابی اعتماد، حزب کارگر باید به نگرانی‌های جامعه مسلمان بیشتر توجه نماید و با آنان در تماس باشد.

حزب کارگر در ماه فوریه پس از ماه ها کشمکش بر سر موضع خود، خواستار آتش بس فوری در درگیری غزه شد.

موضع اولیه آن پس از آغاز جنگ، که در آن خواستار توقف فعالیت های بشردوستانه در جنگ بود، سال گذشته باعث استعفاهایی از حزب کارگر در شوراها و مجلس بریتانیا شد.


اخبار مشابه