Search

سقوط بلیط فصلی قطار با افزایش کار در منزل

درصد مسافران استفاده‌کننده از بلیت فصلی قطار به کمترین سطح خود از زمان شروع ثبت رسیده است.
صفحه را پایین بکشید
سقوط بلیط فصلی قطار با افزایش کار در منزل
درصد مسافران استفاده‌کننده از بلیت فصلی قطار به کمترین سطح خود از زمان شروع ثبت رسیده است.

تنها 13 درصد از سفرها در بریتانیای کبیر با استفاده از بلیط در سال منتهی به مارس انجام شده است - پایین ترین سطح از زمان شروع چنین رکوردهایی در سال 1987.

دفتر راه‌آهن و جاده (ORR)، 'تغییر الگوهای سفر' را دلیل اصلی این کاهش دانست، زیرا تعداد زیادی از مردم هم‌اکنون کل یا بخشی از هفته را از خانه کار می‌کنند.

افزایش قیمت بلیت‌ها و شکایات مربوط به قابل اعتماد بودن خدمات راه‌آهن نیز بر مشکلات اضافه شده است.

بلیت‌های فصلی برای مسافرانی که در هفته پنج روز با یک سرویس سفر می‌کنند، می‌توانند ارزشمند باشند، اما تعداد زیادی از مردم دیگر این کار را انجام نمی‌دهند.

نمونه‌ای از این گروه، اشلی هولمز است که 40 سال دارد و قبلاً روزانه از خانه‌اش در شهر همپشایر به لندن می‌رفت، اما از زمان شیوع کووید-19، اکنون بخشی از هفته را از خانه کار می‌کند.

ORR اعلام کرد که مجموعاً 1.6 میلیارد سفر با قطار در 12 ماه به پایان مارس انجام شد، این رقم نشان دهنده 16٪ افزایش نسبت به سال قبل است.

اما، این دفتر اعلام کرد که 13٪ از سفرهایی که با بلیت فصلی انجام شد، کاهشی حدود 17٪ در سال مالی 2021/22 و 15٪ در سال مالی 2022/23، که کمترین درصدی است که از زمان شروع این ثبت‌ها در سال 1987 کسب شده است.

اخبار مشابه